graamans

Expertises

Het specialistisch KNO-heelkundig onderzoek en het onderzoek van het dossier worden zeer zorgvuldig uitgevoerd. De cliënten worden gezien en onderzocht in één van de geaffilieerde ziekenhuizen. De daarop volgende rapportage is in overeenstemming met de kwaliteitseisen geformuleerd in de Richtlijn Medisch Specialistische Rapportage in Bestuurs- en Civielrechtelijk Verband van de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR) in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Daarnaast hechten wij eraan in het bijzonder de volgende uitgangspunten te benadrukken:

  • wetenschappelijk onderbouwd
  • zorgvuldig geformuleerd
  • zo mogelijk beknopt, waar nodig uitgebreid
  • desgewenst voorzien van relevante literatuur
  • aanlevering binnen afgesproken termijn
  • op verzoek: specifiek in voor niet-medici begrijpelijke bewoordingen
  • op verzoek: toelichting en uitleg over het betreffende ziektebeeld