graamans

Onafhankelijke medische expertise

Wanneer er in civielrechtelijke of bestuursrechtelijke kwesties medisch advies moet worden ingewonnen, gebeurt dat meestal door middel van een medische expertise. Dat is een uitgebreid medisch onderzoek dat door een onafhankelijke medisch specialist wordt uitgevoerd, vandaar de benaming onafhankelijke medische expertise.

Onafhankelijke medische expertise

De onafhankelijke medische expertise houdt in dat de medisch specialist die het onderzoek uitvoert, door zowel de beklaagde als de eisende partij is uitgekozen. Vaak hebben beide partijen een medisch adviseur, maar wordt de medische expertise door een onafhankelijke specialist gedaan. Het onderzoek wordt vaak aangevraagd wanneer er twijfel is over de aard, oorzaak of ernst van de schade.

Medische causaliteit

Wanneer de informatie van een behandelend arts onvoldoende is om uitsluitsel te geven, wordt een medisch specialist om een expertise-onderzoek gevraagd om de ontbrekende informatie aan te vullen. Dit kan voorkomen in een situatie waarbij er een vermoeden bestaat dat gezondheidsklachten samenhangen met eerdere ongevallen of behandelingen. Een behandelend arts heeft daar mogelijk geen onderzoek naar gedaan. De onafhankelijke medische expertise kan dan uitsluitsel geven, omdat daarin ook gekeken wordt naar medische causaliteit.

De afspraak

In de meeste gevallen zal de cliënt door de medisch specialist opgeroepen worden voor onderzoek. Omdat de specialist onpartijdig moet zijn, kan het voorkomen dat de cliënt soms helemaal naar de andere kant van het land moet reizen. In een dergelijk geval zullen de reiskosten van de cliënt gewoonlijk worden vergoed.

Meerdere expertises

In het geval van een ongeluk kan het tevens voorkomen dat een cliënt gezondheidsklachten heeft die meer dan een specialisme bestrijken. In dat geval zal de cliënt door meerdere expertiserende artsen opgeroepen worden en zullen er ook meerdere medische expertises plaatsvinden.

Duale versus eenzijdige expertise

Op het gebied van medische expertises wordt onderscheid gemaakt tussen de duale en eenzijdige expertise. Een medische expertise die in opdracht van een verzekeraar wordt uitgevoerd bijvoorbeeld in het kader van de afhandeling van schade, wordt een duale expertise genoemd. In het geval van een expertise-onderzoek in opdracht van een van de partijen, spreken we over een eenzijdige expertise. In de rechtbank wordt de duale expertise doorgaans van groter belang geacht dan de eenzijdige expertise. Desalniettemin wordt de meeste waarde gehecht aan de uitspraken van een expert die de rechtbank tijdens een rechtszaak zelf oproept.

GraamansExpertises heeft meer dan 25 jaar ervaring in medisch specialistische rapportage en kan in elk van bovenstaande situaties optreden. Of dat nu voor ziekenhuizen, verzekeraars, letselschadespecialisten, advocaten of rechtbanken is.