graamans

Prof. dr. K. Graamans

Tijdens zijn loopbaan in achtereenvolgens drie academische ziekenhuizen heeft prof. Graamans een grote ervaring verworven in het onderzoeken en behandelen van patiënten met aandoeningen op het gebied van de KNO-heelkunde. Voor zijn klinische, wetenschappelijke en bestuurlijke activiteiten binnen dit specialisme werd hij onder andere benoemd tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied.

Sinds ruim 25 jaar heeft hij zich daarnaast in toenemende mate toegelegd en bekwaamd op het gebied van medicolegale kwesties en specialistische expertise ten behoeve van bestuursrechtelijke en civielrechtelijke zaken. In 2012 verwierf hij als eerste KNO-arts het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR).

 

Verkort Curriculum Vitae

Opleiding tot KNO-arts
VU Medisch Centrum, Amsterdam
Inschrijving in specialistenregister 
1978
KNO-arts
VU Medisch Centrum, Amsterdam
Promotie: 1980
1978 – 1980
KNO-arts
UMC Utrecht
1980 – 2000
Hoogleraar / Afdelingshoofd KNO
UMC St Radboud, Nijmegen
2000 – 2009
Emeritaat  2010

 

Aandachtsgebieden

  • algemene KNO
  • (onderwijs, opleiding en bestuurlijk)
  • neuro-otologie/gehoorstoornissen
  • aangezichtszenuw
  • schedelbasischirurgie
  • neusbijholtetumoren
  • medicolegale kwesties